Peesverkalkingen

Infofiche over Peesverkalkingen in de schouder

Dr. Frederik Mortier

frederik.mortier@orthomortier.be

tekening-peesverkalking1c

Inleiding

Bij een peesverkalking (medische benaming: tendinitis calcarea ot calcifiërende tendinitis) ontstaat er een opstapeling van kalk in een schouderpees. Deze verkalking kan eerder zacht (zoals een tandpasta) of eerder hard en kristalvormig (zoals een suikerklontje) zijn. Door deze verkalking in de pees kan de pees sneller inklemmen onder het dak van de schouder en zo ge-irriteerd geraken. Wanneer er kalk uit de pees vrijkomt in het gewricht kan dit een plotse, zeer hevige pijnreactie veroorzaken. De oorzaak van deze verkalkingen is niet gekend. Het heeft niets te maken met een ongeval, slijtage, overbelasting of voeding. Men vermoedt dat in een zone van verminderde doorbloeding bepaalde cellen worden aangespoord tot het verkeerdelijk vormen van calcium.

Symptomen

Het merendeel van de calcificaties in de schouder veroorzaken geen last, en zijn vaak toevallige vondsten. Als de calcificatie toeneemt in volume zal ze soms echter wel hinder veroorzaken. Het gaat dan om inspanningsgebonden pijn en nachtelijke pijn. Soms kan de kalk ook vrijkomen en een zeer abrupte pijn uitlokken.

Diagnose

Meestal wordt de diagnose gesteld op RX, echo of een scan. Bij het klinisch onderzoek valt meestal op dat er een verstoring is in het ritme van de schouderbeweging.

Behandeling

Bij de keuze van uw behandeling is niet de grootte van uw calcificatie, maar wel de hinder die u ondervindt bepalend.

·         Geen pijn: geen behandeling (zie hierboven: vaak gaat het om een toevallige vondst

·         Lichte pijn: rust, ijs, pijnstillende en/of ontstekingswerende medicatie.

·         Hevige pijn of aanhoudende pijn: hierbij kan een cortisone-infiltratie worden overwogen. Soms wordt ook Schokgolftherapie gebruikt (naar analogie met nier- of galsteenverbrijzeling). Het voordeel hiervan is dat het niet-invasief is. Het nadeel is de kostprijs en ook dat het niet bij iedereen even succesvol is (slaagpercentages tussen 30 en 60%).

Operatie

Als bovenstaande behandelingen niet helpen, kan een operatie worden overwogen. Via een kijkoperatie wordt de calcium dan aangeprikt en leeggeduwd. Soms moet de calcium verbrijzeld worden met een naald, of worden uitgesneden. Waar de kalk zat blijft er een ruimte in de pees achter. Meestal blijft er hier en daar wat kleine kalkresten achter, maar het grootste deel is wel verdwenen. In zeldzame gevallen is deze ruimte te groot en moet de pees gehecht worden.

Deze ingreep gebeurd onder een combinatie van plaatselijke en algemene verdoving. Vaak wordt deze ingreep gecombineerd met het wegnemen van het onstoken slijmvlies bovenop de pees (bursectomie) en met het afschrapen van het dak van de schouder om meer plaats te maken voor de pees (acromioplastie).

Complicaties

De kans op een complicatie na een kijkoperatie is zeer gering. Er kan een infectie optreden doch dit is uiterst zeldzaam. De vaakst voorkomende verwikkeling is het optreden van een kapselverstijving (Frozen Shoulder). Daarom is het belangrijk om vrij snel na de ingreep te starten met bewegen binnen de pijngrenzen.

Revalidatie

Na het verwijderen van de kalk blijft er een opening in de pees achter. Deze moet dichtgroeien met litteken en dat kan verschillende maanden duren. Activiteiten en werk mogen terug hervat worden wanneer de pijn het toelaat. Meestal is dat na drie maanden.

Kosten verbonden aan een deze ingreep

De ingreep zelf wordt quasi volledig terugbetaald door de mutualiteit, en afhankelijk van uw kamerkeuze zal uw opleg zeer beperkt zijn.

tekening-peesverkalking2c