Impingement / AC-arthrose

Infofiche over Impingement en AC-arthrose in de Schouder

Dr. Frederik Mortier

frederik.mortier@orthomortier.be

impingement1

Inleiding

Impingement is eigenlijk een Engelse benaming voor “inklemmen, botsen, wrijven”. Wat er gebeurt bij impingement is dat de schouderpezen abnormaal wrijven tegen het dak van de schouder (het acromion) of tegen het acromio-claviculaire (AC) gewricht (dit is het gewricht tussen het schouderblad en het sleutelbeen). Normaal is er een slijmbeurs (bursa) onder het dak van de schouder. Bij impingement ontstaat er in eerste instantie een irritatie van die slijmbeurs (bursitis). In latere stadia kan er zelfs een scheur van de onderliggende pezen ontstaan. Bij het klassieke impingement ontstaat de overdruk door een botaanwas aan de onderrand van het acromion of aan de onderrand van het AC-gewricht door slijtage van dit gewricht.

Symptomen

Pijn bij bovenschouderse activiteiten. Vaak ook nachtelijke pijn. De pijn situeert zich aan de zijkant en voorkant van de schouder en straalt vaak uit in de bovenarm.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door een combinatie van klinisch onderzoek en bijkomende beeldvorming.

Behandeling

Er wordt altijd eerst gestart met een conservatieve behandeling: aanpassen van inspanningsniveau, ontstekkingsremmende medicatie, infiltraties (met corticosteroïden). Soms kan kinesitherapie nuttig zijn. Indien een conservatieve aanpak niet voldoende helpt, wordt er over gegaan tot een heelkundige ingreep (arthroscopie).

Operatie

Het betreft hier een kijkoperatie onder een combinatie van plaatselijke en algemene verdoving. Bij deze ingreep wordt het onstoken slijmvlies bovenop de pees weggenomen (bursectomie) en wordt het dak van de schouder gedeeltelijk afgeschraapt om meer plaats te maken voor de pees (acromioplastie). Indien er papegaai-bekken zijn worden deze weggenomen. Bij slijtage van het AC-gewricht wordt dit gewricht uitgefreesd zodanig dat er geen contact meer is tussen de versleten uiteinden van het sleutelbeen en het schouderblad. Tussen de bot-uiteinden komt er dan een litteken-prop die als een bumper dient.

Complicaties

De kans op een complicatie na een kijkoperatie is zeer gering. Er kan een infectie optreden doch dit is uiterst zeldzaam. De vaakst voorkomende verwikkeling is het optreden van een kapselverstijving (Frozen Shoulder). Daarom is het belangrijk om vrij snel na de ingreep te starten met bewegen binnen de pijngrenzen. Belangrijk om te vermelden is dat dit een operatie is die meestal tot goede resultaten leidt, doch niet altijd. In zeldzame gevallen is er blijvende ontsteking van de onderliggende pezen met een onvolledig resultaat tot gevolg. Zeldzaam kan er bij het uitfrezen van het AC-gewricht instabiliteit van dit gewricht ontstaan.

Revalidatie

Er mag onmiddellijk begonnen worden met bewegen, maar vooraleer u terug een normale kracht en beweeglijkheid hebt, duurt het gemiddeld een tweetal maanden bij een bursectomie/acromioplastie. Bij het uitfrzezn van het AC-gewricht moet je zelfs rekenen op drie maanden revalidatie.

Kosten verbonden aan een deze ingreep

De ingreep zelf wordt quasi volledig terugbetaald door de mutualiteit, en afhankelijk van uw kamerkeuze zal uw opleg zeer beperkt zijn.

impingement3b