Carpal Tunnel Syndroom

Infofiche over Carpal Tunnel Syndroom

Dr. Frederik Mortier

frederik.mortier@orthomortier.be

Inleiding

De carpale tunnel is een anatomische goot gevormd door de handwortelbeentjes en een overliggend ligament. Doorheen deze tunnel passeren er pezen en een zenuw (de Nervus Medianus). Wanneer er overdruk ontstaat op deze zenuw dan spreekt men van een carpal tunnel syndroom. Dit is een zeer frequent voorkomende klacht. Ongeveer 5% van de bevolking wordt hiermee gedurende zijn leven mee geconfronteerd. Deze klacht komt het meest voor bij vrouwen van middelbare leeftijd. Het kan spontaan optreden, maar vaak is er een verband met beroepen waarbij frequent dezelfde bewegingen worden uitgevoerd, zoals bv. wringen. Er kunnen echter ook andere redenen voor overdruk zijn, zoals een doorgemaakt trauma, suikerziekte, rheuma, zwangerschap of schildklierproblemen.

Klachten

Typisch is dat er tintelingen zijn in de vingers (aan de duimkant van de hand). Vaak is dit bij inspanning en meestal wordt men er ’s nachts wakker van. Men moet dan schudden met de hand of wat bewegen om de klachten te doen weggaan. Soms is er ook verlies van de fijne beweeglijkheid: bv. een knop toedoen lukt niet meer. Als het ver gevorderd is, is er ook verlies van grijpkracht en soms kan er zelfs onherstelbare schade van de zenuwfunctie zijn.

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de klachten en van het onderzoek door de arts. In twijfelgevallen wordt soms een EMG (“naaldjesonderzoek”) uitgevoerd. Hierbij wordt de elektrische geleidbaarheid van de zenuw uitgemeten.

Behandelingen

Initieel kan gestart worden met een brace die ’s nachts wordt gedragen, in combinatie met ontstekingsremmende medicatie. Eventueel kan een lokale cortisone-spuit worden overwogen. Vaak echter leidt deze aandoening naar een heelkundige behandeling: gedurende een korte operatie wordt het ligament over de zenuw doorgenomen via een incisie van een 2-tal cm, zodat de overdruk op de zenuw verdwijnt.

Deze ingreep gebeurt via het dagziekenhuis. De patiënt kan op voorhand kiezen tussen een lokale verdovingstechniek of een algemene narcose.

Om de wonde wat te beschermen wordt de hand nadien beschermd met een open gips gedurende 5 dagen.

Afhankelijk van het type werk, moet men rekenen op 3 weken (bij bediende-werk) tot 6 weken (bij handenarbeid) arbeidsongeschiktheid.

Complicaties

Infectie, nabloeden of overgevoeligheid aan het litteken. Stijfheid.

Krachtsverlies: tijdelijk is dit normaal. Bij vergevorderd carpal tunnel syndroom kan dit echter blijvend zijn.

Pijnsyndroom (ook algoneurodystrofie of sudeck genoemd): dit is een overmatige reactie van de hand op de operatie, met pijn en zwelling en overmatig zweten van de hand. Snel starten met bewegen van de vingers en vitamine C zouden kunnen helpen om dit te voorkomen.

Een carpal tunnel syndroom kan terugkomen door littekenvorming over de zenuw, doch dit is zeer zeldzaam.

Kosten verbonden aan een deze ingreep

Deze ingreep wordt quasi volledig terugbetaald door de mutualiteit, en afhankelijk van uw kamerkeuze zal uw opleg zeer beperkt zijn.

tekening-carpaltunnelsyndroom